Kiến thức cơ bản về tiền điện tử

Định nghĩa tiền điện tử

Tiền điện tử là một dạng tiền phi tập trung. Việc phân cấp tiền giúp loại bỏ các bên thứ ba như chính phủ và ngân hàng trong các giao dịch P2P. Tiền điện tử được phát hành trên hệ thống blockchain để đảm bảo tính minh bạch và an toàn.

Blockchain mang lại sự minh bạch bằng cách đảm bảo rằng tất cả các giao dịch được ghi lại trong một sổ cái công khai bất biến.

Giải thích về CFD tiền điện tử

Tiền điện tử có thể là một đơn vị tài khoản, kho lưu trữ giá trị và cũng là tài sản có thể giao dịch. CFD tiền điện tử là một phái sinh tài chính cho phép nhà giao dịch suy đoán về sự lên xuống của một đồng tiền cụ thể mà không cần phải mua nó. Giao dịch CFD tiền điện tử diễn ra thông qua các nhà môi giới chuyên biệt chứ không phải các sàn giao dịch tiền điện tử. Việc mua và bán các loại tiền kỹ thuật số truyền thống diễn ra trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

Chiến lược giao dịch CFD tiền điện tử

Bạn có thể áp dụng nghiên cứu giao dịch cơ bản và kỹ thuật để tạo ra thông tin chi tiết về CFD tiền điện tử. Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc nghiên cứu dữ liệu giá của hàng trăm cặp CFD để tạo ra các xu hướng theo chu kỳ. Những xu hướng này được sử dụng để đặt cược trên thị trường.

Mặt khác, cơ bản là tất cả về giao dịch tin tức. Kỹ thuật giao dịch này là tốt nhất trong giao dịch CFD tiền điện tử. Các BitiCodes các công cụ sẽ giúp bạn thực hiện các kỹ thuật giao dịch CFD này như một người chuyên nghiệp.